Street

I begreppet street dance ingår flera olika dansstilar som hiphop, popping, locking, new style, house och hype etc. 
 De olika stilarna och teknikerna tränas från uppvärmning till koreografi. Under klassen tränas motorik, koordination, stil och känsla för musiken. På passen ingår även styrka och stretch.

Vi erbjuder dessa klasser:


INFORMATION
Exiled Dance Crew har inlett ett samarbete med ABF för att underlätta föreningens arbete vid administration och fakturering. 

Du har i vanlig ordning anmält dig till en kurs via vår hemsida, anmälan har registrerats hos ABF och de är sin tur ansvariga för att skicka ut fakturor och eventuella påminnelser till dig. 

Frågor som rör fakturor kan ställas till ABF via mail:
info.lulea@abf.se alternativt telefon 0771-965022 vx.

Alla övriga frågor som rör kurserna och vår verksamhet ska ställas till oss i
Dansföreningen Exiled, gärna via mail till exiledcrew@hotmail.com.