Videoklass från 14+    

Måndagar kl 19.30-20.30
En klass för dig som dansar minst 1 gång i veckan. 
Under terminen tränar vi in 3 olika koreografier tillsammans i danssalen. Koreografierna gjorda av olika danslärare. Dansklassen innehåller enkel uppvärmning, för att sedan gå rätt in i koreografiträning. Efter varje avslutad koreografi kommer materialet filmas och läggas ut på vår youtube-kanal. Klassen kommer eventuellt förlängas i tid vid de tillfällen som vi filmar, läraren kommer meddela detta i förväg. Är du inte myndig behöver du ha förälders tillåtelse och underskrift som vittnar om att vi får lägga ut det filmade materialet på internet. 

Vi erbjuder: 


INFORMATION
Exiled Dance Crew har inlett ett samarbete med ABF för att underlätta föreningens arbete vid administration och fakturering. 

Du har i vanlig ordning anmält dig till en kurs via vår hemsida, anmälan har registrerats hos ABF och de är sin tur ansvariga för att skicka ut fakturor och eventuella påminnelser till dig. 

Frågor som rör fakturor kan ställas till ABF via mail:
info.lulea@abf.se alternativt telefon 0771-965022 vx.

Alla övriga frågor som rör kurserna och vår verksamhet ska ställas till oss i
Dansföreningen Exiled, gärna via mail till exiledcrew@hotmail.com.