Ann Strandberg
Undervisar i Streetjazz och Street

Sofia Larsson
Undervisar i Femvibe och Street

Jouni Vesa
Undervisar i Breaking

Ellen Amnell
Undervisar i Street

Lina Börlin
Undervisar i Streetjazz och Street

Adeline Lindmark
Undervisar i Ragga och Street

Ida Suopanki
Undervisar i Ragga och Street

Mikaela Kroon
Undervisar i Street