covid - 19

Vi drar i gång vår verksamahet hösten 2021, men ber er att följa de regler vi satt upp, för att elever och lärare som vistas i danslokalen ska kunna känna sig trygga.

Ingen med sjukdomssymtom får vistas i lokalen, är man sjuk stannar man hemma.

Inga föräldrar, syskon eller kompisar får sitta i danssalen som publik under dansklassen.

Föräldrar hämtar och lämnar utanför danslokalen. Undantag görs för föräldrar till yngre barn 6-7 år.

Vi spritar händerna innan vi går in i danssalen.

Vi håller avstånd till varandra i foajen och i danssalen.


Tack på förhand.
Välkomna!