Om anmälan ej funkar så maila er anmälan till abf direkt.
maila: jouni.vesa@abf.se